Jak zmienić ustawienia BreadCrumbs w BetterDocs?

Jeśli chcesz się zmienić Ustawienia BreadCrumbs w BetterDocs, możesz to łatwo zrobić z poziomu Pulpit WordPress -> BetterDocs-> Ustawienia-> Układ. Z „Single Doc” sekcji, możesz włączyć lub wyłączyć BreadCrumbs na stronie dokumentacji.

Poza tym możesz zmienić domyślny tytuł strony BreadCrumbs, który będzie wyświetlany na panelu nawigacyjnym. Otrzymasz również kontrolę, aby włączyć lub wyłączyć kategorię BreadCrumb lub tytuł strony na stronie pojedynczego dokumentu. W ten sposób możesz po prostu zmienić Ustawienia BreadCrumbs w BetterDocs.

Obsługiwane przez BetterDocs