Jak zainstalować BetterDocs PRO?

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować BetterDocs PRO: #

Krok 1: Upewnij się, że masz Zainstalowano i aktywowano bezpłatną wersję BetterDocs. Aby korzystać z wersji Premium, musisz aktywować wersję bezpłatną.

Zainstaluj BetterDocs PRO

Krok 2: Idź do swojego Konto WPDeveloper i pod „Pobieranie” w zakładce zobaczysz swoje pliki do pobrania. Następnie pobierz plik wtyczki. Powinno to wyglądać betterdocs-pro-1.xxzip

Zainstaluj BetterDocs PRO

Krok 3: Następnie przejdź do swojego Wtyczki Strona z Pulpit nawigacyjny WordPress. Następnie kliknij 'Dodaj nowe' i przekaż pobraną wtyczkę BetterDocs PRO. Po pomyślnym przesłaniu kliknij 'Zainstaluj teraz' przycisk.

Zainstaluj BetterDocs PRO

Krok 4: Po zakończeniu instalacji wystarczy kliknąć 'Aktywuj' przycisk.

Zainstaluj BetterDocs PRO

Po aktywacji wtyczki nastąpi przekierowanie do strony Ustawienia BetterDocs. Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia BetterDocs.

Zainstaluj BetterDocs PRO

Po zakończeniu aktywacji BetterDocs PRO, Tak będzie wyglądać strona wtyczek:

BetterDocs Pro

Aby aktywować klucz licencyjny BetterDocs PRO, możesz to sprawdzić dokumentacja.

Obsługiwane przez BetterDocs