Join 10,000+ using BetterDocs to reduce support tickets. Get 20% OFF today with coupon

Czy BetterDocs obsługuje wiele witryn?

BetterDocs jest kompatybilny z wieloma witrynami. Będziesz jednak musiał aktywować licencję dla każdej subdomeny swojej sieci obejmującej wiele witryn. Możesz sprawdzić naszą dokumentację, aby dowiedzieć się jak aktywować licencję BetterDocs na swojej stronie.

Obsługiwane przez BetterDocs