Is BetterDocs Multi-site Compatible?

BetterDocs jest kompatybilny z wieloma witrynami. Będziesz jednak musiał aktywować licencję dla każdej subdomeny swojej sieci obejmującej wiele witryn. Możesz sprawdzić naszą dokumentację, aby dowiedzieć się jak aktywować licencję BetterDocs na swojej stronie.

Obsługiwane przez BetterDocs