Jakie są wymagania dotyczące używania BetterDocs?

There are two requirements to use BetterDocs on your website and that is Wersja WordPress: 4.0 lub wyższa i Wersja PHP: 5.4 lub wyższa.

Obsługiwane przez BetterDocs