Jakie są wymagania dotyczące używania BetterDocs?

To run BetterDocs on your website, you need WordPress Version: 4.0 or Higher i PHP Version: 5.4 or Higher.

Obsługiwane przez BetterDocs