Dlaczego BetterDocs nie pokazuje wszystkich artykułów?

Jeśli nie utworzyłeś żadnej kategorii, nie będziesz w stanie wyświetlić artykułów BetterDocs na stronie docelowej Dokumentacji. Musisz się więc upewnić utworzone i przypisane kategorie do dokumentów, które opublikowałeś. Następnie będziesz mógł zaprezentować bazę wiedzy BetterDocs na swojej stronie WordPress.

Obsługiwane przez BetterDocs