Jak sortować i organizować dokumentację w BetterDocs?

How to Sort & Organize Documentations in BetterDocs? #

Aby posortować dokumenty, musisz przypisać im odpowiednie kategorie. Gdy to zrobisz, BetterDocs będzie wiedział, że niektóre Dokumenty są jednorodne i umieści je w jednym pudełku.

  • Aby włączyć sortowanie, najpierw otwórz pulpit nawigacyjny WordPress i przejdź do BetterDocs>> Kategorie. Utwórz tyle kategorii, ile potrzebujesz.

sort & organize categories BetterDocs

  • Następnie, gdy piszesz i publikujesz nowe Dokumenty, przypisz im odpowiednie Kategorie. Teraz odwiedź stronę Dokumentów, a zobaczysz wszystkie Dokumenty posortowane pod przypisanymi Nazwami kategorii.

This is how easily you can sort & organize all documentation categories with BetterDocs and make your knowledge base more user-friendly for the audience. 

If you face any difficulties, feel free to contact our support team.

Obsługiwane przez BetterDocs