Join 10,000+ using BetterDocs to reduce support tickets. Get 20% OFF today with coupon

Jak skonfigurować dokumentację Strona główna i pojedyncza strona w BetterDocs

Jak skonfigurować dokumentację Strona główna i pojedyncza strona w BetterDocs #

BetterDocs pochodzi z domyślnym układem strony dokumentacji. Możesz jednak wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie i użyć własnego układu.

Skonfiguruj stronę główną dokumentacji

  • Otwórz pulpit nawigacyjny WordPress i przejdź do BetterDocs>> Ustawienia >> Układ.
  • Stąd możesz włączać / wyłączać wyszukiwanie na żywo, układ kamieni, liczbę postów i przycisk Przeglądaj więcej. Jeśli chcesz użyć innej etykiety przycisku, po prostu wpisz tekst w polu „Tekst przycisku”. 

  • Możesz także dostosować liczbę kolumn i liczbę postów pod każdą kolumną.

Po zakończeniu poprawiania strony głównej Dokumentacja będziesz mieć coś takiego.

Skonfiguruj dokumentację Pojedyncza strona

  • Aby skonfigurować dokumentację pojedynczej strony, przejdź do BetterDocs >> Ustawienia >> Układ. Przewiń w dół, aż zobaczysz opcję SINGLE DOC.

  • Dostępne tutaj opcje są oczywiste i można je włączać / wyłączać za pomocą przycisku przełączania. 

Po zakończeniu dostosowywania układu strona pojedynczego dokumentu powinna wyglądać mniej więcej tak.

Obsługiwane przez BetterDocs